Kapat

Roman Nedir? Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Roman konusunu insandan alan, genellikle belli bir süreç içindeki durum ve olayları geniş bir yelpazede inceleyen, gerçekçi ya da kurmaca bir yapıya sahip yazın türüdür. Romanlardaki kişiler daha ayrıntılı tanıtılır ve olaylar farklı açılardan da değerlendirilir. Roman kendine konu olarak bir kişinin hayatını, toplumsal bir dönemi, bir topluluğun hikâyesini ve benzeri sosyolojik ve psikolojik birçok başlığı konu edinebilir. Roman insana özgü her alandaki hikâyeden bahsedebilir. Ancak roman bu hali ile yalnızca ilgili kişilerin söz konusu olduğu bir yazı olarak düşünülmemelidir. Romanlar kişileri ya da dönemleri (vb.) ele alırken yakın çevreleri ile de bağ kurarak başkalarından da muhakkak bir nebze de olsa bahsederler. Romandaki hikâye yazar tarafından kendi başına gelen bir olay gibi anlatıldığı gibi yazarın üçüncü şahıs olarak anlatıcılığı üstlenmesi şeklinde de iletilebilir. Zamansal olarak genellikle bir süreç anlatılır ve genellikle bu süreç genişçe zamanlar aktarımıdır. Hikâyede olduğu gibi küçük zamanlardaki derinliksiz olaylardan bahsedilmez. Olay ve durumlar, kişiler derinlemesine aktarılır.

Roman Türleri Nelerdir?

Romanlar farklı şekillerde sınıflandırılabilirler. Roman türleri denilince daha çok akla bağlı oldukları akımlar gelir ve bu şekilde adlandırılırlar. Ayrıca romanlar yazılış amaçlarına ve seçmiş oldukları konulara göre de isimlendirilebilirler.

Akımlara göre romanlar: Edebi akımlardan etkilenerek, ait oldukları edebi akımların biçem ve dilini kullanan romanlardır. Felsefe ile birlikte gelişen bu akımlar genellikle belirli bir yenidünya bakış açısı üstüne kurulu olur. Örn: Naturalizm, Romantizm, Realizm…

Seçtiği konulara göre romanlar: Bahsettikleri konular üzerinden adlandırılan birçok roman türü vardır. İnsanların olay ve psikoloji çeşitliliği kadar yani konu zenginliği kadar bu anlamda yazılan roman türü de fazladır. Bir kaç örnek olarak, toplumsal bir yapıyı inceleyerek yazılmış ise sosyal roman, tarihi bir meseleyi dert edinmiş ve kahramanlıklardan bahsediyorsa tarihi roman, kişisel ya da bir topluluk halinde yaşanan maceraları ele alıyorsa serüven roman, kişi ya da kişilerin psikolojilerini ve davranışlarını inceliyorsa psikolojik roman… Vb.

Yazılış amaçlarına göre roman türleri: Bir romanın iletmek istediği bir mesaj yahut vermek istediği bir bilgi olabilir. Bu şekilde yazılan roman türlerine örnek ise, öğretici maksatlı yazılan hikâyelerden oluşan didaktik romanlar verilebilir.

Roman hakkında bilinmesi gereken en esas tür bilgisi ise şudur ki, roman insan ve yaşayışla alakalı olduğundan çok yönlüdür ve dolayısıyla roman türleri de tek kitapta iç içe geçmiş olabilir. Örneğin bir roman hem lirik hem de psikolojik olabilir. Anlatım şekli ve anlatılan çokluğuna göre roman türleri birbirini içinde barındırırlar. Bir roman türü belirlenirken, daha baskın olan tür saptanarak isim konulur.

“Roman Nedir? Özellikleri ve Türleri Nelerdir?” üzerine 1 yorum

  1. Den says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir