Kapat

Osmanlı Yükselme Dönemi Nokta Atışı Bilgiler

Osmanlı yükselme döneminde özellikle Fatih ve Kanuni’nin hayatına ve yaptıklarına dikkat etmekte fayda vardır. Soru muhtemelen bu iki padişah döneminde gelecektir.

 • İstanbul’un fethi ile Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
 • Fatih döneminde İstanbul fetih edilirken görevde olan devlet yöneticileri ise İshak paşa, Zagaros Bey ve Mahmut Beydir.
 • Molla Gürani ve Akşemseddin dönemin önemli bilim insanlarındadır.
 • Osmanlı ile Akkoyunlular arasında yaşanan Otlukbeli savaşıyla Akkoyunlular yıkılma sürecine girmiştir.
 • Fatih döneminde yabancı ülkelere verilen ilk kapitülasyon hakkı Venediklilere verildi.
 • Hicaz su yolları problemlerinden dolayı Memlüklerle ilişkiler gerildi.
 • Bayezid döneminde Cem sultan isyanı gerçekleşmiştir.
 • Yavuz Sultan Selim döneminde ilk kez Celali isyanları başladı.
 • Avrupa’da Reform ile eş zamanlı olarak Osmanlı Ridaniye savaşındaydı.
 • Muhyiddin Arabi’nin mezarını buldurup Türbe yaptıran padişah Yavuz Sultan Selim’dir.
 • Kanuni döneminde dört tane iç isyan yaşanmıştır. Ahmet Paşa isyanı ve Canberdi Gazali isyanlarının sebebi Memlük devletini tekrar kurmak istemesidir. Kalenderoğlu isyanı ve Baba Zünun isyanları ise Anadolu’da olmuştur.
 • Dünyanın en kısa süren ova savaşı Kanuni döneminde gerçekleşen Mohaç savaşıdır.
 • Yine bu dönemde Macaristan üzerine Budin seferi gerçekleşmiştir.
 • Sokullu döneminde Kuzey Afrika tamamen fethedildi. Bununla birlikte Osmanlı’nın sınırları Atlas okyanusuna kadar uzadı.
 • Don – Volga ve Süveyş kanalı projeleri 2. Selim döneminde oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir