Kapat

Kırsal Bölgedeki Eğitim Sorunları

Eğitimde uygulanan programlar, eğitimin niteliğini büyük ölçüde ortaya koymaktadır. Uygulanan programlardaki eksiklik ya da aksaklıklar giderildikçe, toplumda ve bilim alanında gelişmeler doğrultusunda tekrar düzenlendikçe ve programlar geliştirildikçe eğitimin niteliği de artar. Eğitimin gerçek anlamda hedefine ulaşabilmesi için bu programların iyileştirilmesi gerekmektedir.  Fakat günümüzde eğitimin pahalı bir yatırım haline dönüşmesi, üstelik vazgeçme maliyetinin kırsal bölgelerde de yüksek olması, eğitim bilimcileri tarafından da sürekli vurgulanmıştır.   Şartlar her ne kadar iyileştirilmiş olsa da kırsal kesimdeki bazı yerlerin henüz eğitimleri yeterli ve verimli bulunamamaktadır. Bazı kırsal kesimdeki eğitim yetersizliği hem öğrencileri hem de öğretmenleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Kırsal Kesimin Eğitim Sorunu

Öncelikle öğretmenin niteliği bu konuda önem kazanmaktadır. Gerekli bir uzmanlık  alanının bulunması, yeterli bir genel kültüre sahip olması, mesleki eğitimi olmayan kimselerin atanmalarından daha olumlu sonuçlar doğacaktır.

Kırsal kesim ile merkezi yerde öğretmenlik yapan kişilerin  ne yazık ki aldıkları ücret arasında da oldukça bir eşitsizlik söz konusudur. Ancak, kırsal kesim öğretmenlerinin neredeyse tüm sosyal hayatı eğitim-öğretim çalışmaları ile geçer. Bunlara rağmen diğer memurlar ile aynı, üstelik bazılarından çok daha düşük ücret alması kırsal kesim öğretmenlerinin sorunları arasında yer alır.

Teknik yetersizlik de kırsal kesimin eğitim sorunu arasında yer alan diğer bir unsurdur. Öğretmenin tek bir yöntemi yoktur. Öğrencinin gelişim özelliklerine ya da var olan koşullara göre çeşitli yöntemlerin kullanılması gerekir. Ancak kırsal kesimdeki imkanların  yetersizliğinden dolayı bu durum pek de mümkün olmamaktadır. Görsel ve işitsel materyaller kullanmayan, sergi ve müze gibi mekanlarda gözlem yapmayan, araç ve gereç sınırlılığı bulunan ya da neredeyse hiç olmayan öğrencilerin verimi de elbette ki düşük olacaktır.

Kırsal Kesim Eğitimi İçin Neler Yapılabilir?

  • Birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilerek daha az öğrenci sayısı bulunan sınıflarda eğitim verilmelidir.
  • Kırsal bölgelerde, okul öncesi eğitim mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılmalıdır.
  • Öğretmenlerin aldığı ücret, merkezi yerde öğretmenlik yapanların aldığı ücretten farklı olmamalıdır.
  • Kırsal kesimde öğretmenlik yapanlara karşı daha ılımlı ve esnek denetimler uygulanmalıdır.

Yatılı ve taşımalı ilköğretim sistemi için altyapı hazırlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir