Kapat

Görme Engelli Çocukların Eğitimi

Görme engeli bulunan çocukların çevrelerini algılamaları ya da bilgi toplamaları sağlam kalan duyularına dayalı olur. Görme yetisi bulunmayan kişiler, genellikle dokunma duyularından yararlanırlar. Bu duyunun kullanılması da verilen özel eğitim yöntemleri ile kazandırılır. Görme engelli bulunan bireylerin, uyaranları algılamadaki önemli olan diğer bir duyum organları ise işitmedir. Ancak çevrede devamlı olarak sesli uyaranlara denk gelmek her zaman mümkün olmamaktadır.  İnsanlar ile iletişim kurmak için kullandıkları konuşma becerisi de, görme engelliler için bir avantaj olarak kabul edilir.

Diğer tüm engellilerde  olduğu gibi görme engelli bireylerde de gerek toplumun anlayışsız tavrından gerekse kendi engellerinden dolayı, engellerini daha yoğun hissetmekte ve bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedirler. Yaşanılan bu olumsuz etkilenmeyi aza indirgemek ya da bunlarla başa çıkabilmek için küçük yaştan itibaren eğitim almaları gerekir.

Görme Engelli İçin Eğitim

Görme engelli çocukların eğitimi, bu sorun ortaya çıktığı yaşa ve görme engelinin derecesine göre farklılık gösterir.  Çocukların eğitim çalışmaları ne kadar erken başlarsa sonuç bu oranda yüksek olacaktır. Bu çocukların eğitim programında okuma, yazma, dinleme, görme kalıntısından yararlanma, bağımsız hareket eğitimi ve oryantasyon gibi programlar uygulanır.

Görme engelli olan çocukların, öğrenmek amacı ile öncelikli olarak dokunma duyusunu kullananlar, Braille alfabesi ile eğitim görürler. Braille  alfabesi iki sütunda yer alan, altı noktanın farklı kombinasyonları ile harflerin, noktalama işaretlerinin, rakamların, matematik işaretlerinin ve müzik notalarının oluşturduğu bir alfabe sistemidir.  Bu alfabe ile yazılmış yazıları, görme engelli çocuklar parmak uçları ile dokunarak okumaya çalışırlar.

Görme engelli çocukların diğer olarak bilgi edinme yolu ise dinlemedir. Bu çocuklar iyi dinleme becerilerine otomatikmen sahip olamazlar bundan dolayı dinleme becerilerinin gelişmesi için eğitim almak durumundadırlar.  Özellikle ilkokul ve lise yıllarında konuşan kitaptan faydalanan bu çocuklar, bu kitapları etkili bir şekilde kullanmak için iyi dinleme becerilerine sahip olmalıdırlar.

Görme bozukluğu yaşayan kişiler, içerisinde bulunduğu çevrenin nerede olduğunu ve burada emniyetli olup olmadığını bilmeli ve buna göre hareket etmelidirler. Bağımsız hareket eğitimi ve oryantasyon eğitimi doğrultusunda hazırlanan programların amacı ise; yeterli, güvenli ve becerikli hareketler ile bağımsız gezip dolaşmalarını sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir