Kapat

2018 LYS Konuları Yeni Müfredat Göre

2018 LYS Konuları

Okul dönemimiz boyunca öğrencilerin daha iyi yerlerde yüksek öğrenim görmeleri için her dönemde farklı konu dağılımları yer alır. 2018 döneminde ise bu aynen geçerli halini almıştır. Çünkü öğrenci sayısının artması yüksek öğrenim görmeleri için seçici tavır sergilenerek daha iyi yerler ve kaliteli öğrenci yetiştirilir. 2018 yılına ait kısa uç sorular denen yeni bir sistem çıkmaktadır. Bu dönemde kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı sorular ise, cevabı sadece bir sözcük ya da bir cümleden aynı şekilde bir sayı gibi cevap kağıdına yazılan veya kodlanan soru tipleridir. Her LYS oturumunda olduğu gibi(LYS1, LYS2, LYS3, LYS4, LYS5) olmak üzere konu dağılımında bulunulmuştur. Bu test ağırlıklı sorularda her birinde 3 adet kısa uçlu cevaplar yer alacaktır. LYS1 testinde Matematik ve Geometri ayrı düşünülmeyerek 3 adet sayısal kısa uçlu cevaplar sunulacaktır. Diğer konu dağılım oturumlarda ise sözel 3 adet kısa uçlu cevaplar olacaktır.

2018 LYS’de Sorulacak Açık Uçlu Sorular

LYS1:  Matematik testi (3) adet

LYS2 Fen Bilimleri: Fizik sorusu(1), Kimya sorusu(1), Biyoloji sorusu(1)

LYS3 Edebiyat ve Coğrafya: Coğrafya(1), Edebiyat(1)

LYS4 Sosyal Bilimler: Tarih sorusu(1), Coğrafya sorusu(1), Felsefe grubu ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi sorusu(1)

LYS5 Yabancı Dil: Yabancı Dil sorusu(3)

Açık uçlu soruların cevapları ise adayların ilgili kutucukta ki yer alan örneklere göre yazılacaktır.

Cevap kağıdına kodlama yapmayan adayın ilgili sorusu geçersiz sayılacaktır. Kısa cevaplı soruların değerlendirme aşamasında aynı prosedürle dört yanlışın bir doğruyu götürmesi şeklindedir. LYS konu dağılımlarına en güncel haliyle inceleyelim.

2018 LYS Edebiyat Konuları

Cümlede Anlam, Anlatım Özellikleri cümle çeşitleri, Sözcükte Yapı, Ek, Kök ilişkisi, Sözcük Türleri(Fiilimsi, Sıfat, Zarf, Edat, Zamir), Cümle çeşitleri(Yapısına göre, Yüklemine göre, Yer ve Anlamına göre), Noktalama, Paragraf, Paragraf Anlatım Türü, Paragraf boşluk doldurma, Paragraf düşünce, Söz sanatları, Şiirde Anlam, Halk Edebiyatı, Tiyatro terimleri, Düşünce yazı türleri, Divan Edebiyatı Nazım türü, Şiir Bilgisi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Divan Edebiyatı Şairleri ve Özellikleri, Tanzimat Edebiyatı, Serveti Fünun Edebiyatı, Mlili Edebiyat, Bağımsız Sanatçılar, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Roman, Hikaye), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Şiir).

2018 LYS Matematik Konuları

İkinci dereceden Denklemler, Çarpanlara Ayırma, Eşitsizlik Çözümleri, Okek-Obeb, Özel Tanımlı Fonksiyonlar, Reel Sayılarda İşaret İncelemesi, İşlem, Polinom, Permütasyon, Fonksiyon, Eşitsizlik Sistemi Analitik Düzlemde Gösterim, Olasılık, Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Logaritma, Diziler Determinant, Matris, Limit, Türev, İntegral, Lineer Denklem Sistemleri.

2018 LYS Tarih Konuları

Türk Tarihi, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, İslamiyet Sonrası Türk Tarihi, Anadolu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Beylikten Devlete, Osmanlı’nın Yükseliş Devri, Osmanlının Çöküş Devri, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Cumhuriyet Tarihi, Küreselleşen Dünya.

2018 LYS Coğrafya Konuları

Akarsular ve Akarsu profili, Nüfus Politikaları, Grafik Okuma, İlk Kültür Merkezleri, Şehirler ve Etkileri, Sanayileşme, Şehirleşme, Göçler, Türkiye’nin Arazi Yapısı, Yanlış Arazi kullanımı, Türkiye’nin Yer Şekilleri, Türkiye İklimi, Türkiye’nin Jeopolitik Konumu, Tablo Okuma, Bölgeler Coğrafyası, Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı, Ülkelerin Gelişmişlik Endeksi, Ülkeler Coğrafyası,  Uluslar Arası Örgütler, Atıklar, Ekolojik Denge, Enerji Kaynakları, Doğal Kaynaklar Kullanımı, Mekansal Sentez Türkiye, Beşeri Sistemler, Doğal Sistemler, Küresel Ortam, Çevre ve Toplum, Ekonomik Faaliyetler.

2018 LYS Fizik Konuları

Karışım Öz kütlesi, Potansiyel Enerji, Is, Sıcaklık, Moment Hal Değişimleri, Işık Kırılma, mercekler,  Prizmalar, Kütle Ağırlık Merkezi, Moment Denge Basit Makineler, Einstein’a Göre Enerji, Yatay Atış Hareketi Dinamik, Dönme, Kinetik Enerji, Birimler, İş, Güç, Enerji, Vektör, Kuvvet, Serbest Düşme Hareketi, Basit Harmonik Hareket, İtme, Elektriklenme, Elektrik Akımı, Doğru Akım, Alternatif Akım, Dalgalar, Yansıma, Girişim, Işık Teorileri, Fotoelektrik Olay, Atom Modelleri, Elektrik Parçacıkların Manyetik Alanda Hareketi.

2018 LYS Kimya Konuları

Gazlar, Kimyasal Tepkime Denklemleri, Radyoaktif, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Asit-Baz Çözeltilerin de Denge, Tepkime Hızı, Kimyasal Denge, Elektronik Kimya, Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Bağlar, Organik Kimya.

2018 LYS Biyoloji Konuları

Hücre, Hücre Solunumu, Canlıların Temel Bileşenleri, Sindirim Sistemi, Protein Sentezi, Genetik, Nükleer Asitler, Endokrin Sistem, Üreme ve Gelişme, Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Boşaltım Sistemi, Bitkisel Hormonlar, İskelet ve Kas Sistemi, Fotosentez, Bitkilerde Hareket, Bitkilerde Taşıma, Beslenme İlişkileri, Populasyon Genetiği.

2018 LYS Geometri Konuları

Üçgende Açı, Üçgende Alan, Eşkenar Üçgen, İkizkenar Üçgen, Dik Üçgen, Dikdörtgen, Paralelkenar, Kare, Yamuk, Çemberde Açı, Çemberde Uzunluk, Dairede Alan, Çokgende Açı, Silindir, Koni, Uzayda Doğru ve Düzlemler, Doğrunun Analitik İncelemesi, Vektörler, Çevresel Çemberin Çizimi, Çemberin Geometri Yeri.

2018 LYS Yabancı Dil Konuları

Kelime Bilgisi, Dil Bilgisi, Cümleyi Tamamlama, Cloze Test, İngilizce Kelimenin Türkçe Karşılığını Bulma, Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma, Paragraf, Anlamca Yakın Cümleyi Bulma, Paragrafta Anlam Bütünlüğü Sağlama, Verilecek Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma, Diyalog Tamamlama, Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma.

2018 LYS Felsefe Konuları

Mantığa Giriş, Klasik Mantık, Mantık ve Dil, Sembolik Mantık, Psikoloji Bilimi Tanım, Psikolojinin Temel

Süreçleri, Öğrenme Bellek Düşünme, Ruh Sağlığının Temelleri, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum,  Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme, Toplum ve Kültür, Toplumsal Kurumlar.

Bu yılın LYS konularını olduğu gibi aktarılmıştır. Bu konular dışında hiçbir konu yoktur, bu yeni sistemin getirdiği yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.

“2018 LYS Konuları Yeni Müfredat Göre” üzerine 2 yorum

  1. JimmyCom says:
  2. JimmiNu says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir